Izrazi s področja skupinskega / ekipnega dela

SAM Klepetalnica Izrazi s področja skupinskega / ekipnega dela

Prikaz 2 prispevkov - od 1 do 2 (od skupno 2)
 • Avtor
  Prispevki
 • #385

  Miran Mihelčič
  Član

  Pri vsakdanji uporabi naletimo pogosto na nedosledno uporabo izrazov za ekipno (timsko) ter skupinsko delo, pri čemer se zastavlja vprašanje doslednega razlikovanja enega in drugega oz. trdne pojmovne strukture. Skupine bi lahko členili v bolj hierarhične oblike oddelkov (s stalnimi vlogami, iz istega področja) ter manj hierarhične oblike ekip (udarne ekipe za posebne naloge, samouravnavajoče ekipe).

  Podroben opis razprave je na voljo v priponki.

   SAM2PregeljcMarko.pdf

  #610

  Miran Mihelčič
  Član

  Izrazje glede skupin in ekip

  K 2: Preglednica pod zap. št. 7, Priporočeni slovenski izrazi, bi besedo »samoupravna« v stolpcu »Priporočeni slovenski izrazi« nadomestil s »samoravnalna«, saj sicer vnašamo zmedo glede razlik med upravljanjem in ravnateljevanjem.

  K 3: Opredelitve: Ekipa, zadnji stavek: besedo »kriterijih« bi nadomestil z besedo »sodilih«.

  K 3: Opredelitve: Delovna skupina – oddelek, bi nadomestil besede » ….je skupina, kjer se člani srečujejo prvenstveno …« z besedami » ….je skupina, kjer člani sodelujejo prvenstveno …«.

  K 3: Opredelitve: Funkcijska ekipa, bi besede »iz ravnatelja in zaposlencev iz njegovega oddelka« nadomestil z besedami »iz ravnatelja in zaposlencev iz funkcijsko opredeljenega oddelka ravnatelja«.

  K 3: Opredelitve: Samouravnajoča ekipa, naj bi se oklepaj glasil: (ali pa se vloge ravnatelja in drugih članov izmenjujejo) .

  K 4: Utemeljitve, prva alineja, predlagam, da se glasi: povečajo tako svojo moč kot moč te oblike sodelovanja.

  K 4: Utemeljitve; Preglednica (potrebno jo je poimenovati): v stolpcu ekipa, 3. vrstica, naj se besedilo glasi: obstaja tudi poseben namen … .

  K 4: Utemeljitve, zadnja vrstica, del pred oklepajem naj se glasi: »in vodi v slabitev združbe«.

  K 5: Predlogi raziskav; doda naj se kot nova 2. alineja: značilnosti razmerij ob preraščanju skupine (na izbranem področju) v ekipo.

  Ljubljana, 7. 2. 2012 Miran Mihelčič

Prikaz 2 prispevkov - od 1 do 2 (od skupno 2)

Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.