A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Priporočamo ogled naslednjih pojmov

1. Job | Opravilo-a, zadolžitev, dolžnost, delo

Predvideno opravilo ali več njih praviloma enake ali vsaj podobne zahtevnosti na položaju, ki so osnova za sklepanje pogodb o zaposlitvi, razporejanje zaposlencev na prostorsko opredeljena delovna mesta in določanje osnovnih plač.

2. Efficiency | Učinkovitost

Učinkovitost je razmerje med učinki in zanje porabljenimi vložki.

3. Work group | Delovna skupina

Delovna skupina – oddelek je skupina, katere člani se srečujejo prvenstveno zato, da si izmenjujejo informacije za odločitve, ki jih morajo člani skupine udejanjiti v okviru svojih nalog na njihovih področjih odgovornosti.

4. Work package | Sklop aktivnosti istega stroškovnega mesta, sklop aktivnosti iste organizacijske skupine

Sklop aktivnosti iste organizacijske enote (istega stroškovnega mesta) sestavljajo aktivnosti, ki jih opravljajo njeni člani, po navadi ob isti odgovorni osebi za te aktivnosti.

5. Vorstand (izraz, vzet iz nemškega jezika) | Uprava, ravnateljstvo

Uprava ali ravnateljstvo je upravljalno-ravnateljevalni organ, ki v svojem upravljavskem delu usmerja poslovanje podjetja, v ravnateljevalnem delu pa predlaga strateške odločitve in predstavlja vrhovni ravnateljevalni organ, odgovoren tudi za taktično in operativno odločanje.