IZZIVI MANAGEMENTU: LETNIK 14, ŠTEVILKA 1-2, OKTOBER 2022

Posamezne prispevke si lahko ogledate na naslednji povezavi. […]