WORKPLACE SPIRITUALITY, AFFECTIVE COMMITMENT, AND MEDIATING ROLE OF WORKPLACE FRIENDSHIP

PDF: DRMJ vol11 no01 2022 (5 clanek)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2022.v11n01a05

Povzetek:

Področje duhovnosti se nanaša na krepitev želje in večjo aktivnost pri delu, sodelovalnost zaposlenih in predanost njihovim organizacijam. Vključevanje stanja duhovnosti s teorijo družbene podpore, ki jo predstavljajo močna pozitivna prijateljstva na delovnem mestu, na splošno krepi navdušenje in pozitivne rezultate za organizacije. Ta študija raziskuje razmerje med tremi dimenzijami duhovnosti na delovnem mestu (smiselnost dela, občutek povezanosti in skladnost z vrednotami) ter čustveno predanostjo, mediirano s prijateljstvom na delovnem mestu. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki jih je izpolnilo 461 zaposlenih iz 150 egiptovskih dobrodelnih organizacij. Analiza rezultatov je bila izvedena s pomočjo modeliranja delnih najmanjših kvadratov strukturnih enačb (PLS‐SEM). Rezultati so pokazali, da sta občutek povezanosti in prilagajanja z vrednotami pozitivno povezana s čustveno predanostjo. Prijateljstvo na delovnem mestu se je izkazalo kot pomemben mediator tega razmerja. Ugotovitve kažejo, da lahko menedžerji z izboljšanjem stanja duhovnosti v dobrodelnih organizacijah spodbujajo čustveno predanost zaposlenih in krepijo pozitivne odnose med zaposlenimi v teh organizacijah. Ta študija dodaja k obstoječi literaturi o duhovnosti na delovnem mestu s prikazom, kako je duhovnost povezana s prijateljstvom na delovnem mestu in čustveno predanostjo.

Strani:

69‐82