Uredniki in uredniški odbor

Glavna urednica

 

doc. dr. Lidija Breznik
e-pošta: lidija.breznik@ef.uni-lj.si

 

Uredniški odbor

 

dr. Milan Jelovčan
e-pošta: milan.jelovcan@inpos.si

 

prof. dr. Maja Meško
e-pošta: maja.mesko@fm-kp.si

 

prof. dr. Sandra Penger
e-pošta: sandra.penger@ef.uni-lj.si

 

prof. dr. Simona Šarotar Žižek
e-pošta: simona.sarotar-zizek@um.si

 

dr. Vojko Toman
e-pošta: vojko.toman@siol.net

 

asist. Luka Eržen, mag. posl. ved
e-pošta: luka.erzen@ef.uni-lj.si

 

doc. dr. Katerina Božič
e-pošta: katerina.bozic@ef.uni-lj.si