Uredniki in uredniški odbor

Glavni urednik

 

prof. dr. Zlatko Nedelko
e-pošta: zlatko.nedelko@um.si

 

Uredniški odbor

 

prof. dr. Maja Meško
e-pošta: maja.mesko@um.si

 

prof. dr. Simona Šarotar Žižek
e-pošta: simona.sarotar-zizek@um.si

 

prof. dr. Vojko Potočan
e-pošta: vojko.potocan@um.si

 

dr. Vojko Toman
e-pošta: vojko.toman@siol.net

 

asist. Luka Eržen, mag. posl. ved
e-pošta: luka.erzen@ef.uni-lj.si

 

doc. dr. Katerina Božič
e-pošta: katerina.bozic@ef.uni-lj.si

 

dr. Rok Črešnar
e-pošta: rok.cresnar@mehanizacija-miler.si

 

asist. Dejan Uršič, mag. posl. ved
e-pošta: dejan.ursic@ef.uni-lj.si