THE INTERPLAY AMONG WORK OVERLOAD AND TIME MANAGEMENT IN PREDICTING JOB PERFORMANCE AND WORK–LIFE BALANCE

PDF: DRMJ-vol10-no02-2021-a04.pdf

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2021.v10n02a04

Povzetek:

Zahteve v poklicnem in zasebnem življenju se povečujejo, zato postajata delovna preobremenitev in upravljanje časa, v povezavi z ravnovesjem med delom in družino, vse pomembnejša. Oba imata prav tako lahko resne posledice na individualno delovno uspešnost, zato je ta študija proučila, kako uspešno upravljanje časa blaži učinek delovne preobremenitve na delovno uspešnost, in razmerje med delovno preobremenitvijo ter ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem. Rezultati kažejo, da delovna preobremenitev negativno vpliva tako na uspešnost pri delu kot tudi na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Ugotovljeno je bilo, da uspešno upravljanje časa ugodno vpliva na temeljno razmerje in ga naredi manj negativno. Te ugotovitve kažejo na pomembnost tega, da posamezniki in organizacije več pozornosti namenijo upravljanju časa, saj le‐ta lahko izboljša delovno uspešnost in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Strani:

47‐65