SUSTAINABLE CONSUMPTION: A BIBLIOMETRIC STUDY

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-5

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a05

Povzetek:

V prispevku je predstavljena celovita raziskava trajnostne potrošnje z uporabo bibliometrične analize. Študija je preučila 671 člankov s področja trajnostne potrošnje, objavljenih med letoma 1984 in 2021 z uporabo podatkov bazi Scopus. Z uporabo tehnik bibliometrične analize, vključno z analizo citatov, bibliografskim spajanjem in sopojavljanjem avtorskih ključnih besed, so bili raziskani pomembni avtorji, države in revije, ki pomembno prispevajo k literaturi o trajnostni potrošnji, nastajajoče teme ter ključne besede. Analiza citiranja je pokazala znatno rast na področju trajnostne potrošnje od leta 2016. Tako je ta študija identificirala nastajajoče ključne besede in raziskovalne teme na tem področju od leta 2016. Potencialni raziskovalci jih lahko uporabijo za identifikacijo možnih področij za prihodnje raziskave. Bibliografsko povezovanje je poudarilo šest skupin, ki prikazujejo nastajajoče teme povezane s področjem trajnostne potrošnje, in sicer: gonilne sile zelenega potrošniškega vedenja, razlike med državami v trajnostni potrošnji, trženju in potrošnji, predhodniki trajnostne potrošnje, ovire za sprejemanje trajnostne potrošnje in trajnost v modni potrošnji. Pomisleki glede trajnosti naraščajo po vsem svetu; ta raziskava bo pomagala zagotoviti potrebno usmeritev, tako raziskovalcem kot strokovnjakom, da bodo pomembno prispevali k temu kritičnemu področju.

Strani:

65-79