REGIONAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF INDUSTRY 4.0

PDF: 10.17708DRMJ.2020.v09n02a02 (Clanek 2)

DOI:

10.17708/DRMJ.2020.v09n02a02

Povzetek:

Regionalni razvoj predstavlja kompleksen izziv za oblikovalce politik na vodilnih vladnih, poslovnih in industrijskih položajih. Četrta industrijska revolucija oziroma Industrija 4.0 je ustvarila integrirane priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva, ki vključuje akterje iz različnih družbenih slojev. Raziskava predstavlja celostni pristop, ki združuje običajne metode strateškega načrtovanja z orodji četrte industrijske revolucije. Obravnavane metode regionalnega razvoja so prikazane s pomočjo študije resničnega primera razvojnega projekta, katerega namen je spodbuditi regionalni razvoj. V raziskavi predstavljeni integriran pristop navaja priložnosti in izzive regionalnega razvoja, zanimive tako za raziskovalce kot oblikovalce politik. Študija primera izhaja iz področja na severu Izraela, imenovanega Galileja. Galileja velja za geografsko in socialno obrobno regijo v Izraelu in kot taka predstavlja izziv za oblikovalce politik regionalnega razvoja. Kot obrobna regija Galileje trpi zaradi mnogih pomanjkljivosti kot so nizki dohodki, nizka produktivnost, slabe storitve in negativne migracije zlasti mladega prebivalstva. V raziskavi so predstavljena teoretična izhodišča celostnega pristopa ter ocena slednjega, pridobljena na podlagi orodja Industrial Mat mature for Advanced Manufacturing (IMAM), razvitega na Institutu Samuel Neaman, Technion, Izrael. Lestvica IMAM ocenjuje zrelost in zmožnost industrijskih podjetij za vključevanje in izvajanje inovativnih in naprednih proizvodnih tehnologij in procesov. Avtorji predlagajo, da se celostni pristop, ki združuje strateški načrt in oceno IMAM, uporabi tudi v drugih industrijskih conah.

Strani:

19-36