REFLECTIONS ON APPROACHES TO RESEARCH STRATEGIES IN MANAGEMENT

PDF: Clanek 3

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a03

Avtor(ji):

Povzetek:

Literatura o raziskovalnih metodah ob uvajanju induktivnih in deduktivnih raziskovalnih pristopov ter s tem povezanih kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod zagotavlja epistemološko podlago raziskovanja. Kljub temu pa ta literatura na splošno zanemarja vlogo logike v raziskovanju, kar bi včasih lahko pripeljalo do neustreznega sklepanja tako v doktorskih disertacijah kot tudi pri raziskovalnih delih na splošno. Neustrezno sklepanje se največkrat zgodi zaradi napačne interpretacije induktivnih in deduktivnih oblik sklepanja v literaturi o raziskovalnih metodah, kot posledica zanemarjanja logike. Ta članek meče novo luč na interpretacijo induktivnih in deduktivnih oblik ustvarjanja znanja, vključno z logiko, ki ima pomembno vlogo kot znanost sklepanja pri ustvarjanju znanja že vse od Aristotelovega časa. Ta prispevek je špekulativne narave in ponuja refleksije izkušenega raziskovalca s področja managementa.

Strani:

37‐54