RAZMERE NA PODROČJU OHRANJANJA IN KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH PODJETJIH

Avtor(ji):

Povzetek:

V okviru projekta NAPREJ smo marca 2021 izvedli raziskavo, s katero smo ugotavljali, katere ukrepe slovenski delodajalci izvajajo za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, kako jih načrtujejo in izvajajo ter s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. V raziskavi je sodelovalo 576 delodajalcev, izsledki pa so pokazali, da se delodajalci precej dobro zavedajo pomena duševnega zdravja zaposlenih. Prav tako v okviru promocije zdravja načrtujejo ukrepe za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, pri tem pa se najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem strokovnega kadra in finančnih sredstev. Rezultati raziskave kažejo na potrebo po izvajanju ukrepov, ki so bolj neposredno usmerjeni na področje duševnega zdravja zaposlenih, ter po strokovnem izpopolnjevanju vodij na navedenem področju.

Prenos PDF prispevka