O reviji

Revija Izzivi managementu je znanstveno-strokovna revija, ki želi prispevati k razvijanju
pretoka sporočil med teorijo in prakso managementa (ravnateljevanja), ter je kot taka edina
v slovenskem prostoru, ki ponuja celovit in aktualen vpogled v teoretična in praktična
spoznanja.

Izhaja dvakrat na leto, v pomladnem in jesenskem času. Vključuje raziskovalno-strokovne
prispevke s širšega področja managementa in organizacije; prispevke, ki krepijo in razvijajo
terminologijo na tem področju; prispevke, ki predstavljajo dobre prakse uspešnih podjetij, ki
delujejo v slovenskem prostoru in/ali poslujejo v mednarodnem okolju; predstavitve izbrane
literature na področju managementa, organizacije ter ekonomskih, pravnih ved in drugih
sorodnih ved.

Prispevki, objavljeni v reviji Izzivi managementu dopolnjujejo teorijo in prakso s pomočjo
uporabe različnih raziskovalnih metod (kot so kvantitativne in kvalitativne, terenske in
laboratorijske raziskave in druge ). V reviji so objavljeni strokovno-raziskovalni prispevki,
študije primerov, pregledi literature, pristopi k poučevanju, učenju in razvoju managementa,
pa tudi pogovori/intervjuji z vodilnimi managerji in strokovnjaki iz prakse.

Pojasnilo

Odgovornost za (1) točnost podatkov, (2) verodostojnost znanstvenih ugotovitev ali
opazovanj (3) izražanja znanstvenih in drugih mnenj in (4) katerih koli drugih podatkov,
objavljenih v reviji, je v domeni avtorja. Revija, njegovi lastniki, založniki, uredniki,
pregledovalci in osebje za slednje ne prevzemajo odgovornosti.

Informacije za bralce

Izzivi managementu (ISSN 2350-5435 – tiskana različica in ISSN 1855-5756 – spletna različica)
je na voljo v celoti na naslovu http://sam-d.si/revija/zadnja-stevilka/ v dveh izdajah na leto.
Če želite prejeti tiskano verzijo, se prosim obrnite na lidija.breznik@ef.uni-lj.si.