MANAGING THE DISTANCE WITH THE SUPERIOR: TOWARD A RESOLUTION OF A SUBORDINATE MANAGER’S DILEMMA

Pdf članka: DRMJ vol13 no01 2024 – Clanek 3

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2024.v13n01a03

Avtor(ji):

Povzetek:

Članek raziskuje usmerjenost razdalje med sledilci in vodji pri srednjih managerjih v osmih bolgarskih industrijskih podjetjih. Namen je bil dvojen: prvič, preučiti usmerjenost razdalje med sledilci in vodji srednjih managerjev in njen vpliv na delovno okolje; in drugič, predlagati relacijski model sledenja, ki bi lahko postavil temelje za rešitev relacijskih dilem srednjega managementa. Študija je uporabila kombinirani raziskovalni načrt z mešanimi metodami, ki združuje tako kvalitativne kot kvantitativne pristope v kombinaciji dveh raziskovalnih strategij ‐ raziskovalne in opisne. Za primarno zbiranje podatkov so bili uporabljeni anketni vprašalnik, polstrukturirani intervjuji in fokusne skupine. Rezultati kažejo, da bolgarski managerji težijo k vzdrževanju družbene bližine z neposrednim nadrejenim. Članek izpostavlja ter razpravlja o prednostih in slabostih managerjev, ki so bližje ali bolj oddaljeni. Predlaga se relacijski model sledenja, ki bi podrejenim managerjem pomagal bolje ravnati z njihovo razdaljo do managerjev višjih ravni na način, ki je ugoden za učinkovitost tima in organizacije.

Strani:

37‐51