MANAGING ACROSS GENERATIONS: THE CASE OF BIBITA GROUP

PDF: DRMJ.2020.v09n01a04

DOI:

10.17708/DRMJ.2020.v09n01a04

Avtor(ji):

Povzetek:

Delo v večgeneracijskem podjetju predstavlja velik izziv, zlasti za posameznike na vodstvenih položajih. Razlike med temeljnimi kompetencami zaposlenih, njihovimi motivacijskimi dejavniki in načinom dojemanja idej se od generacije do generacije razlikujejo. Sposobnost razumevanja teh razlik predstavlja svojevrsten izziv. Uspešen manager mora biti dober vodja ter posedovati znanja o tem, kako motivirati svoje zaposlene. Glavni cilj raziskav je ugotoviti vrzel med različnimi generacijami na trgu dela s pomočjo študije primera skupine Bibita. Prispevek je zelo pomemben, saj tovrstne raziskave, kljub priljubljenosti v drugih državah, še nikoli niso bile izvedene na področju Kosova. Avtorji so se v raziskavi poslužili metode študije primera z opisno raziskovalno zasnovo. Za pridobitev podatkov so uporabili raziskovalno metodo, ki vključuje številne raziskovalne tehnike, tako kvalitativne kot kvantitativne. Končne ugotovitve prispevka pripomorejo k boljšemu razumevanju značilnosti zaposlenih ter razumevanju dejavnikov, ki povečujejo njihovo raven motiviranosti. Rezultati raziskave so razkrili, da koristi zaposlovanja večgeneracijskega osebja v podjetju presegajo težave in posledice, povezane z izzivi njihovega ravnanja.

Strani:

49-66