Intelektualna lastnina

Izjava o odprtem dostopu

Gre za revijo z odprtim dostopom, kar pomeni, da je vsa vsebina tako uporabnikom kot njegovi instituciji na voljo brezplačno. Uporabnikom je dovoljeno brati, prenašati, kopirati, distribuirati, natisniti, iskati ali povezovati s celotnimi besedili člankov v tej reviji, ne da bi zahtevali predhodno dovoljenje izdajatelja ali avtorja. To je v skladu z opredelitvijo odprtega dostopa BOAI. Za dodatne informacije o zakonski uporabi objavljenega gradiva preberite »Izjava o avtorskih pravicah / licenciranju«.

Izjava o avtorskih pravicah/ licenciranju

Avtorji člankov, ki so objavljeni v IM, imajo avtorske pravice brez omejitev in dovolijo reviji pravico do prve objave dela. Avtorjem je dovoljeno, da objavijo svoje delo na spletu (npr. na spletnih straneh svojih institucij ali na svoji spletni strani) pred in med postopkom predložitve, saj to lahko vodi do produktivnih izmenjav in prav tako zgodnejšega in množničnega citiranja objavljenega dela.)

Članki, objavljeni v IM, so licencirani pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0; http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). V skladu s to licenco avtorji obdržijo lastništvo avtorskih pravic za svojo vsebino, vendar vsem omogočijo prenos, ponovno uporabo, ponatis, spreminjanje, distribucijo in / ali kopiranje vsebine za nekomercialne namene, dokler se navedejo izvirni avtorji in vir.