IMPACT OF SOCIAL MEDIA NETWORKING WITH CO‐WORKERS: A STUDY ON THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL REACTIONS AND COMPARISONS

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Clanek 3)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a03

Povzetek:

Družbena omrežja so postala pomemben del življenja ljudi vseh starostih skupin. Le‐ta nas namreč povezujejo med seboj in nam dajejo priložnost, da svoje dosežke delimo s prijatelji in družino. Zaradi njihovega čedalje večjega dosega, so ga za promocijo svojih ciljev in za vzpostavitev podpornih odnosov začela uporabljati tudi podjetja. Ugotovljeno je bilo, da družbena omrežja uporabnikom vzamejo veliko časa in energije. Črpanje teh dveh dragocenih virov resno vpliva na vedenjsko in psihično počutje ljudi, kar vodi v izgorelost, ki se na koncu odraža tudi v njihovi uspešnosti pri delu. Družbena omrežja prav takoo veljajo za vzrok slabšanja medsebojnih odnosov na delovnem mestu, kar je skoraj v nasprotju prvotnega namena vzpostavitve le‐teh. Prejšnje študije so že pokazale posredniško vlogo družbenih primerjav in družbenih reakcij, ta študija pa je raziskala vpliv družbenih omrežij na sodelavce na delovnem mestu. Za preučitev vpliva različnih dejavnikov z analizo poti, je bil razvit hipotetični model. Končni vzorec je zajemal 287 zaposlenih v zasebnem sektorju s polnim delovnim časom, ki se nahajajo v regiji glavnega mesta Indije. Anketiranci so bili različnih starostnih skupin in vseh stopenj zaposlitve ter izkušenj.

Strani:

35‐51