HR BRANDING AND THE POTENTIAL VALUE: EMPIRICAL EVIDENCE AND PRACTICAL IMPLICATIONS

Full paper pdf: DRMJ.2019.v08n01a04

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2019.v08n01a04

Povzetek:

Akademske raziskave na področju blagovne znamke delodajalca so kljub naraščujoči priljubljenosti koncepta precej omejene. Pričujoči članek predstavlja ključno in pionirsko raziskavo v Republiki Severni Makedoniji. Raziskuje možne dejavnike, ki bi lahko vplivali na specifične razsežnosti blagovne znamke podjetja, kot so trženje blagovne znamke delodajalca, notranja blagovna znamka in trženje strategije nagrajevanja. Za preverjanje razlik med skupinami dejavnikov so avtorji uporabili osem ocenjevalnih spremenljivk, razdeljenih na tri kategorije: demografija anketirancev (starost, spol in stopnja izobrazbe), značilnosti podjetja (velikost, panoga in izvor lastništva) in poklicne značilnosti anketirancev (raven delovnega mesta in stopnja stikov s strankami). S pomočjo slednjih so izvedli različne parametrične in neparametrične teste. Rezultati potrjujejo pričakovane razlike v nekaterih ocenjenih razsežnostih blagovne znamke podjetja med zaposlenimi na različnih delovnih mestih (stopnja zaposlitve in stopnja stikov s strankami).

Strani:

41-53