HIGHLIGHTING APPROACHES TO LEADERSHIP STYLE IN PROJECT MANAGEMENT: THE NEED FOR A BROADER RESEARCH APPROACH TO THE CONTEXT‐RELATED USE OF LEADERSHIP STYLES

Članek: DRMJ vol12 no01 2023 (Clanek 7)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2023.v12n01a07

Avtor(ji):

Povzetek:

Projektni manager s svojim vodstvenim slogom bistveno vpliva na uspeh projekta. Vendar za le‐to ne obstaja en sam najbolj primeren stil vodenja. Lastnosti projekta in organizacijski kontekst določajo, kateri vodstveni slog bi lahko bil primeren v različnih situacijah. Da bi zagotovili jasno sliko kompleksnosti kontekstualnih značilnosti, stila vodenja in njegovega odnosa do uspeha projekta, je potrebna sistematična raziskava člankov o vodstvenem stilu, ki se osredotočajo na upravljanje projektov. Namen tega članka je dvojen: zagotoviti analizo vsebine prejšnjih člankov in s tem ugotoviti, kateri pristopi k vodstvenemu slogu so bili raziskani v projektnem managementu; in zagotoviti podrobno analizo prejšnjih ugotovitev študij managementa projektov v smislu ujemanja lastnosti projekta in organizacijskih značilnosti z ustreznim vodstvenim slogom vodje projekta. Ugotovitve tega članka ponujajo celovito analizo preteklih rezultatov in hkrati poudarjajo slabosti v smislu zanemarjenih vidikov konceptualizacije in pomanjkljivosti. Rezultati kažejo na pomanjkanje celovitih študij povezanih s kontekstom vodenja projektnih vodij. Zato je potrebna raziskava, ki bi podrobno preučila lastnosti projekta in kontekstualne značilnosti ter bi z deduktivnim sklepanjem določila ustrezen vodstveni slog vodje projekta.

Strani:

107‐119