GOING BACK TO THE ROOTS: A BIBLIOMETRIC AND THEMATIC ANALYSIS OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP

PDF: Clanek 7

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a07

Povzetek:

Z bibliometričnimi metodami smo preučevali študije, povezane z ženskim podjetništvom. Posebej smo se osredotočili na razumevanje nedavnih trendov, najvplivnejših objav in revij, tematik, povezanih z raziskovanjem podjetništva žensk, ter dešifriranja prihodnjih usmeritev raziskovanja podjetništva žensk. S pomočjo baze podatkov Scopus smo pridobili 1554 dokumentov, objavljenih od leta 1982 do 2022, in analizirali znanstvene objave na leto, največkrat citirane članke, vire objav, sopojavljanje ključnih besed, tematsko strukturo (modeliranje teme) in bibliografsko sklopljenost (parčenje). Ugotovili smo, da se število znanstvenih publikacij, povezanih z ženskim podjetništvom, vsako leto znatno povečuje, najbolj dosledna ključna beseda pa je »spol«. Analiza citatov je Ahl (2006) prepoznala kot najbolj citiran članek, kar dokazuje opazen vpliv te objave, pa tudi uspešnost spolnega obrata pod vplivom feministične teorije. Analiza sosklicevanja je odkrila sedem skupin, ki prikazujejo tematsko strukturo raziskav ženskega podjetništva. Bibliografska analiza sklopljenosti je odkrila štiri skupine, ki zajemajo različne vidike, povezane z ženskim podjetništvom. Identificirani grozdi so »Vloga spola pri podjetniški uspešnosti«, »Izzivi in prihajajoče težave, s katerimi se srečujejo podjetnice«, »Vpliv geografske lokacije na podjetništvo žensk« in »Finančne težave podjetnic«. Modeliranje tem z uporabo latentnega Dirchletovega algoritma za dodeljevanje (angl. Dirchlet allocation algorithm; LDA) je prepoznalo sedem področij zanimanja v literaturi o ženskem podjetništvu. Na koncu članek poda tudi implikacije in predloge za nadaljnje raziskave.

Z bibliometričnimi metodami smo preučevali študije, povezane z ženskim podjetništvom. Posebej smo se osredotočili na razumevanje nedavnih trendov, najvplivnejših objav in revij, tematik, povezanih z raziskovanjem podjetništva žensk, ter dešifriranja prihodnjih usmeritev raziskovanja podjetništva žensk. S pomočjo baze podatkov Scopus smo pridobili 1554 dokumentov, objavljenih od leta 1982 do 2022, in analizirali znanstvene objave na leto, največkrat citirane članke, vire objav, sopojavljanje ključnih besed, tematsko strukturo (modeliranje teme) in bibliografsko sklopljenost (parčenje). Ugotovili smo, da se število znanstvenih publikacij, povezanih z ženskim podjetništvom, vsako leto znatno povečuje, najbolj dosledna ključna beseda pa je »spol«. Analiza citatov je Ahl (2006) prepoznala kot najbolj citiran članek, kar dokazuje opazen vpliv te objave, pa tudi uspešnost spolnega obrata pod vplivom feministične teorije. Analiza sosklicevanja je odkrila sedem skupin, ki prikazujejo tematsko strukturo raziskav ženskega podjetništva. Bibliografska analiza sklopljenosti je odkrila štiri skupine, ki zajemajo različne vidike, povezane z ženskim podjetništvom. Identificirani grozdi so »Vloga spola pri podjetniški uspešnosti«, »Izzivi in prihajajoče težave, s katerimi se srečujejo podjetnice«, »Vpliv geografske lokacije na podjetništvo žensk« in »Finančne težave podjetnic«. Modeliranje tem z uporabo latentnega Dirchletovega algoritma za dodeljevanje (angl. Dirchlet allocation algorithm; LDA) je prepoznalo sedem področij zanimanja v literaturi o ženskem podjetništvu. Na koncu članek poda tudi implikacije in predloge za nadaljnje raziskave.

Strani:

97-115