EXPLAINING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS—LEADERSHIP STYLES VS. MOTIVATION PROFILES VS. DECISION‐MAKING STYLES: SUPPORTING OR COMPETING DIMENSIONS?

PDF: DRMJ vol11 no01 2022 (3 clanek)

DOI:

doi:10.17708/DRMJ.2022.v11n01a03

Avtor(ji):

Povzetek:

Ta članek je razpravljal ali in v kolikšni meri stili vodenja, motivacijski profili ter slogi odločanja pojasnjujejo doseganje (učinkovitost) organizacijskih ciljev. Vodstveno vedenje 209 švedskih managerjev je bilo zbranih s pomočjo uveljavljenih instrumentov, podatki o uspešnosti pa so bili zbrani od samih podjetij, v katerih so bili ti managerji zaposleni. Ugotavljamo, da se stili vodenja, motivacijski profili in stili odločanja managerjev medsebojno podpirajo, ker rezultira v celovitejšem opisu vodstvenega vedenja. Po drugi strani stili vodenja, motivacijski profili in slogi odločanja tekmujejo v predstavitvi empirične podpore in razlag organizacijske uspešnosti. Managerji, ki gradijo svoje vodenje na podlagi moči, so se izkazali za učinkovitejše od drugih managerjev, ne glede na njihov stil vodenja in slog odločanja. Področje vodenja se mora bolj osredotočiti na posledice vedenja managerjev in na njihov odnos do doseganja organizacijskih ciljev.

Strani:

37‐48