EXAMINING THE FACTORS AFFECTING GREEN ENTREPRENEURSHIP INTENTIONS IN UNIVERSITY STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-3

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a03

Povzetek:

Študija je preučevala dejavnike, ki vplivajo na namere zelenega podjetništva med študenti. Zeleno podjetništvo se nanaša na podjetniške dejavnosti, ki dajejo prednost trajnosti in okoljski odgovornosti. Ta raziskava je preučevala motivacije in determinante, ki ženejo študente, zlasti tiste, ki opravljajo MBA, k razmišljanju o zelenem podjetništvu kot poklicni poti. Poudarja pomen odnosa, izobraževanja, okoljske ozaveščenosti in podpornih mrež pri oblikovanju prihodnosti trajnostnega podjetništva med študenti. Ugotovitve imajo praktične posledice za izobraževalne ustanove in oblikovalce politik, ki jih zanima spodbujanje zelenega podjetništva. Študija tudi poudarja, da so podpora države, subjektivne norme, nenaklonjenost tveganju in samoučinkovitost pomembni dejavniki, ki vplivajo na namero biti zeleni podjetnik, vendar po mnenju študentov nimajo velikega pomena. Sklepi študije bodo pomagali vladi, oblikovalcem politik in univerzitetnim vodjem pri ustvarjanju programov ozaveščanja, ki so posebej prilagojeni prek razvoja učnih načrtov, da bi lahko imeli močnejšo težnjo k zelenemu in trajnostnemu izobraževanju.

Strani:

35-47