EVOLUTIONARY TENDENCIES OF SIMPLE SOCIAL EXCHANGE ACROSS THE STAGES OF EGO DEVELOPMENT: IMPLICATIONS FOR LEADERSHIP

PDF: Clanek 4

DOI:

10.17708/DRMJ.2022.v11n02a04

Avtor(ji):

Povzetek:

Članek obravnava raziskovalno vprašanje, kako stopnje osebnega razvoja posameznika vplivajo na osmišljanje preproste družbene izmenjave (preučujemo dejanje prostovoljnega dajanja daril, pohval ipd.). Na vzorcu 290 anketirancev predstavljamo izsledke raziskave o evoluciji osmišljanja prostovoljnega dajanja po stopnjah osebnega razvoja. Izsledki raziskave razkrivajo, da višje stopnje osebnega razvoja osmišljajo dejanje prostovoljnega dejanja manj materialno, bolj pozitivno, pri tem doživljajo bolj kompleksna čustva, izhajajo iz več zornih kotov in so bolj osredotočene na kvaliteto odnosa z prejemnikom darila. Identificirane tendence posplošimo na učinke za vodenje, pri čemer izhajamo iz teorije izmenjave vodja‐član (angl. leader–member exchange; LMX). Zaključimo, da višja stopnja osebnega razvoja vodi do bolj kakovostne izmenjave vodja‐član in povečuje verjetnost rešitve prilagoditvenih problemov pri vodenju. Poleg tega je verjetneje, da bodo člani bolj zaupali vodji v zameno za visokokakovostne odnose med njimi. Članek poskuša združiti teorijo LMX s konstruktivno šolo razvoja odraslih. Ta združitev osvetljuje zanimivo razmerje, in sicer, da je stopnja osebnega razvoja verjeten dejavnik kakovosti izmenjave vodja‐član in povečuje uspešnost vodenja.

Strani:

55-70