Pravila etičnega delovanja

S predložitvijo prispevka reviji Dynamic Relationships Management Journal (DRMJ), kot avtor soglašate, da ravnate skladno s spodaj opisano vsebino o etiki objavljanja in zlorab. Le-ta temelji na napotkih za najboljšo prakso za urednike revij od organizacije COPE.

Dolžnosti/ odgovornosti avtorjev
 1. Vsi oddani prispevki morajo biti izvirno delo avtorjev. Če je avtor (-ica) uporabil(-a) delo in /ali besede drugih mora biti to ustrezno citirano.
 2. Avtorstvo dela je omejeno na tiste, ki so pomembno prispevali k zasnovi, izvedbi ali razlagi poročane študije. Vsi tej morajo biti navedeni kot soavtorji.
 3. Vsi avtorji morajo razkriti kakršnokoli finančno ali drugo materialno navzkrižje interesov, ki bi lahko vplivalo na rezultate ali vsebino prispevka. Avtorji so dolžni razkriti vire finančne podpore za projekt.
 4. Od avtorjev se lahko zahteva, da predložijo neobdelane podatke v zvezi s prispevki, za uredniški pregled, zato se morajo pripraviti za zagotovitev javnega dostopa do takih podatkov.
 5. Vsi prispevki morajo biti predhodno neobjavljeni. Pošiljanje istega prispevka več kot eni reviji hkrati pomeni neetično obnašanje in je nesprejemljivo.
 6. Avtorji člankov, ki so objavljeni v DRMJ, imajo avtorske pravice brez omejitev in dovolijo reviji pravico do prve objave dela. Avtorjem je dovoljeno, da objavijo svoje delo na spletu (npr. na spletnih straneh svojih institucij ali na svoji spletni strani) pred in med postopkom predložitve, saj to lahko vodi do produktivnih izmenjav in prav tako zgodnejšega in množničnega citiranja objavljenega dela.)
 Dolžnosti/ odgovornosti glavnega urednika in članov uredništva
 1. Glavni urednik ali člani uredniškega odbora so odgovorni za odločanje o tem, katere članke se lahko objavi. Glavni urednik se lahko pri odločanju posvetuje z drugimi uredniki, člani uredništva ali recenzenti.
 2. Glavni urednik je upravičen do ocenjevanja prispevke glede intelektualne vsebine, vendar prispevka nikakor ne sme ocenjevati glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etnično pripadnost, državljanstvo ali politično filozofijo avtorjev.
 3. Vsi prispevki prejeti za pregled, morajo biti obravnavani kot zaupni dokumenti. Glavni urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkriti nobenih informacij o predloženem prispevku drugim, ki niso avtor prispevka, pregledovalci, drugi redakcijski svetovalci in izdajatelj.
 4. Revija uporablja postopek dvojne slepe recenzije. Vodja in člani uredništva zagotavljajo celovitost postopka pregleda publikacij.
Odgovornost pregledovalcev
 1. Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.
 2. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in their own research without the express written consent of the author.
 3. Reviews should be conducted objectively, without personal criticism of the author. Referees should express their views clearly with supporting arguments.
 4. Reviewers should complete their reviews in a reasonable time within the journal stipulated time frame.
 5. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
Politika plagiatorstva

Plagiatorstvo je nemoralno in je proti poklicni etiki. Vsi prispevki, ki so predloženi v revijo, bodo predmet odkrivanja plagiatorstva.

Da bi se izognili plagiatorstvu, avtorji potrjujejo, da:

 1. Jaz /mi razumem(-o), da je plagiatorstvo nemoralno in proti poklicni etiki;
 2. Noben avtorski material v prispevku ni bil uporabljen brez dovoljenja;
 3. Prispevek ni plagiat in ni bil objavljen prej;
 4. Jaz /mi prevzamem(-o) celotno odgovornost za mnenje izraženo v prispevku in za reševanje vseh sporov, ki izhajajo iz uporabe avtorskih gradiv brez ustreznih dovoljenj.

Avtorji bodo morali v primeru ugotovljenega plagarizma med katero koli stopnjo (tudi v primeru ugotovitve po objavi) v roku enega tedna razjasniti zadeve.  Brez razumne in pravočasne razlage bo prispevek samodejno zavrnjen in odstranjen iz sistema.