EMPLOYEE ENGAGEMENT AND ITS IMPACT ON BUSINESS SUSTAINABILITY IN FINANCIAL INSTITUTIONS

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-8

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a08

Povzetek:

V sedanjem okolju nestanovitnosti, negotovosti, kompleksnosti in dvoumnosti (angl., volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity; VUCA) je poslovna trajnost postala modna beseda za vse organizacije po vsem svetu. V organizacijah je bilo izvedenih veliko raziskav, da bi razumeli različne strategije, ki jih je mogoče uporabiti za trajnost. Sposobnost vzdržljivosti in prilagajanja lahko imenujemo tudi trajnost, pri čemer se postavlja vprašanje, ali moramo in potrebujemo ohraniti trenutne razmere. Ta študija je raziskovala razmerje med organizacijsko identifikacijo in ustvarjanjem smisla ter razumevanjem, kako zavzetost zaposlenih vpliva na poslovno trajnost katerekoli organizacije. Raziskovalci so zbrali podatke s pomočjo polstrukturiranih intervjujev (izvedenih hibridno) z 20 menedžerji na srednji ravni, ki delajo v 8 različnih finančnih institucijah. Ugotovitve kvalitativne študije so pokazale, da obstaja pozitivna povezava med organizacijsko identifikacijo in njenim prispevkom k ciljem in dejanjem za trajnost poslovanja. Nasprotno pa so posamezni ukrepi za trajnost prispevali k povečanju organizacijske identifikacije. Rezultati intervjujev so pokazali, da imajo ljudje različne cilje, ovire in načine za ohranjanje trajnosti organizacije.

Strani:

109‐120