EFFECT OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT ON LOYALTY TO AN E‐COMMERCE APPLICATION

Članek: DRMJ vol12 no02 2023-4

DOI:

10.17708/DRMJ.2023.v12n02a04

Povzetek:

Študija je analizirala razmerje med dimenzijami ravnanja z uporabniško izkušnjo in zvestobo spletnim e‐trgovinam in mobilnim aplikacijam. Predlagano in ovrednoteno je bilo ogrodje za ravnanje z uporabniško izkušnjo za aplikacije e‐trgovine. Predlagani so tudi predlogi za merjenje, primerjavo in izboljšanje dimenzij uporabniške izkušnje za pridobitev in ohranjanje zvestobe strank. V terenski raziskavi je bilo uporabljeno preprosto naključno vzorčenje za zbiranje spletnih odgovorov od 104 dobro obveščenih in aktivnih strank e‐trgovine po vsej Indiji. Analiza hipotez je vključevala delno modeliranje strukturne enačbe najmanjših kvadratov z uporabo programske opreme SmartPLS. Med dimenzijami uporabniške izkušnje rezultati kažejo, da učinkovitost, zmogljivost, kakovost in zadovoljstvo pozitivno vplivajo na zvestobo strank aplikaciji za e‐trgovino, medtem ko učinek dimenzij privlačnost in podpora strankam na zvestobo strank ni bil statistično značilen. Pozitiven vpliv podpore strankam na enega od determinantnih konstruktov, zadovoljstvo, je bil statistično značilen. Strokovnjaki lahko uporabijo dimenzije uporabniške izkušnje za celovito merjenje ali različica aplikacije za e‐trgovino ali zasnova uporabniške izkušnje vodi k večji zvestobi strank. Pozitivni ukrepi v smislu intuitivnega grafičnega uporabniškega vmesnika, poenostavitve toka procesa, varnostnega kopiranja podatkov, uporabe brezstrežniškega računalništva v oblaku, uvajanja varnostnih ukrepov in uvajanja chatbota umetne inteligence ter podpore strankam bi morali voditi k zahtevanemu izboljšanju dimenzij za večjo zvestobo strank. Ta študija dopolnjuje bazo znanja, povezano z upravljanjem uporabniške izkušnje s pripadajočim ogrodjem. Podani so predlogi glede izboljšanja tehnologije, veščin, procesov in osredotočenosti na upravljanje organizacij, vključno z uporabo tehnologij umetne inteligence za zagotavljanje sodobnega ravnanja z uporabniškimi izkušnjami v e‐trgovini.

Strani:

49‐64