Uredniki in uredniški odbor

Uredniki
  • Matej Černe, Faculty of Economics, University of Ljubljana, Slovenia, Editor-In-Chief, e-mail: matej.cerne@ef.uni-lj.si, personal web page (clik link)
  • Tomislav Hernaus, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia, Co-Editor, e-mail: thernaus@efzg.hr, personal web page (clik link)
  • Jože Kropivšek, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia, Co-Editor, e-mail: joze.kropivsek@bf.uni-lj.si, personal web page (clik link)
Uredniški odbor