Vabilo k oddaji člankov

BREZPLAČNO DOSTOPNA REVIJA

Dynamic Relationships Management Journal

Preveri zadnjo številko revije

Naslednja številka revije bo objavljena novembra 2019
Ljubljana, maj 2019

 

VABILO K ODDAJI ČLANKOV

 

Revija Dynamic Relationships Management Journal (DRMJ) vabi nove avtorje, ki bi s svojimi deli prispevali k ustvarjanju novih številk revije.

 

Dynamic Relationships Management Journal je mednarodna strokovna revija, ki je izdana dvakrat letno. Vsebuje različne raziskovalne članeke in analize akademikov in praktikov ter perspektive o managementu odnosov in drugih organizacijskih temah. Osredotoča se na vodenje, organizacijo, korporativno upravljanje in sorodna področja (med drugim tudi organizacijsko vedenje, upravljanje s človeškimi viri, sociologijo, organizacijsko psihologijo, industrijsko ekonomijo, itd.), pri čemer daje ključen poudarek na razvoj, ohranjanje in izboljševanje dinamičnih odnosov, povezav, interakcij, vzorcev vedenja, struktur in mrež v družbenih subjektih, kot so podjetja, neprofitne organizacije in enote javne uprave, znotraj in zunaj meja posameznih entitet. Glavni poudarek je na formalnih in neformalnih odnosih, strukturah in procesih znotraj in med posameznimi, skupinskimi in organizacijskimi ravni. Revija DRMJ je dostopna v tiskani in elektronski verziji na: http://sam-d.si/revija/about-the-journal/.

DRMJ je indeksiran in vključen v Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichsweb, norveške socialne podatkovne storitve (NSD), Google Scholar in Scopus. Vsak članek v DRMJ-ju je podpisan z lastno DOI številko.

Vabimo vas, da nam pošljete prispevek preko e-pošte glavnemu uredniku (matej.cerne@ef.uni-lj.si). Na http://sam-d.si/revija/about-the-journal/ boste našli podrobno predstavitev ciljev in področij uporabe DRMJ, seznam mednarodnih članov uredniškega odbora in celostna navodila za avtorje. V primeru, da je prispevek odobren, bo podvržen dvoreznemu slepemu pregledu revije in bo objavljen v najbližji prihodnji izdaji (november 2019 ali maj 2020). Za predložitev in objavo prispevkov ni pristojbine.

 

Naslednja revija bo objavljena novembra 2019.

Veselimo se, da boste z nami soustvarjali revijo!

 

Lep pozdrav,

 

Matej Černe
Glavni urednik
Tomaž Čater
Predsednik Slovenske akedemije za management