Program 15. znanstvenega posvetovanja o managementu in organizaciji

Obvladovanje tveganj

 

Globalna finančna kriza je obvladovanje tveganj postavila v središče pozornosti akademske in strokovne javnosti. Zakonodajalci, upravljavci, bonitetne agencije, borze, institucionalni investitorji in drugi zahtevajo od podjetij in drugih združb, da v svojem odločanju okrepijo upoštevanje tveganj, se nanje vnaprej pripravijo in se ob njihovem nastanku odzovejo tako, da bodo posledice čim manj neugodne. V podjetjih in drugih združbah med drugim analizirajo valutno tveganje, tveganje spremembe obrestne mere, tveganje spremembe cen poslovnih prvin, tveganje spremembe cen končnih proizvodov/storitev, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, strateško tveganje (npr. izguba trga in kupcev, aktivnosti konkurentov, tehnološka zastarelost), tveganje izgube ugleda, pravno/regulatorno tveganje in politično tveganje. Tveganja so bila vsebinsko vedno prisotna v poslovnem odločanju. Razvoj vse bolj negotovega okolja je vplival na razvoj metod odločanja ob tveganju in negotovosti. Ustrezno upoštevanje tveganj v odločanju vpliva na procese zagotavljanja smotrnosti: planiranje in kontrolo poslovanja, planiranje, uveljavljanje in kontrolo organizacije ter usklajevanje.

 

(Ne)prisotnost obvladovanja tveganj vpliva na strateško, taktično in operativno odločanje in posledično tudi na (ne)doseganje postavljenih ciljev. Bolj sistematično, celovito in kakovostno obvladovanje tveganj izboljša stabilnost in uspešnost poslovanja, vendar pozitivni učinki niso sami po sebi umevni. Pomembno je ugotoviti, kako so sistemi za obvladovanje tveganj vpeti v proces odločanja managerjev in kakšni so učinki različnih praks obvladovanja tveganj na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetij.

 

K sodelovanju na posvetovanju smo povabili izkušene praktike in raziskovalce iz zasebnega in javnega sektorja, finančnih in nefinančnih združb, velikih in majhnih združb, da delijo svoje izkušnje in spoznanja. Na posvetovanju bodo tako predstavljeni tudi primeri slovenskih podjetij in drugih združb, ki uspešno obvladujejo tveganja.

 

Prispevki pokrivajo naslednje teme:

 • načini ugotavljanja in ocenjevanja tveganj in razvitost obvladovanja tveganj v praksi
 • učinki obvladovanja tveganj na uspešnost poslovanja podjetij in drugih združb;
 • organizacijski vidiki obvladovanja tveganj in obvladovanje organizacijskih tveganj;
 • standardi kakovosti in obvladovanje tveganj
 • obvladovanje operativnih tveganj;
 • obvladovanje tveganj pri projektih;
 • obvladovanje tveganj v oskrbni verigi;
 • obvladovanje tveganj pri prevzemih podjetij;
 • obvladovanje tveganj v mednarodnih odnosih;
 • obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja;
 • obvladovanje tveganj v javni upravi, zdravstvu, šolstvu, neprofitnih združbah;
 • obvladovanje tveganj za nacionalno varnost;
 • obvladovanje tveganj in družbena odgovornost.

 

Uvodno predavanje na temo Obvladovanje tveganj – trendi in praksa smo zaupali mag. Maji Šušteršič, predsednici Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK in vodji zavarovanj v družbi Petrol d. d., Ljubljana in mag. Evi Grden, članici UO Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK in pooblaščenki za upravljanje s tveganji v družbi Telekom Slovenije, d. d.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posvetovanja in se nam pridružite v razpravah o obvladovanju tveganj v slovenskem prostoru. Izmenjali bomo poglede in skupaj prispevali k izboljšanju praks.

 

Posvetovanje bo potekalo v petek, 16. junija 2017, najprej v Generali – Lila dvorani (LD), nato pa v sejni sobi senata in klubski sobi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.

 

Prijava na posvetovanje poteka preko elektronske pošte na naslov darja.peljhan@ef.uni-lj.si Več informacij o registraciji je na voljo na spletni strani SAM.

 

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite.

Nasvidenje na posvetovanju,

 

Programsko-organizacijski odbor posvetovanja

Program 15. znanstveno posvetovanje Obvladovanje tveganj 2017 popravki v2.pdf