Predstavitev SAM

Kontaktne informacije

Društvo slovenska akademija za management
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
info@sam-d.si
Davčna št.: 10906541

Poslanstvo

Društvo slovenska akademija za management združuje znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake s področja managementa (ravnateljevanja) v Republiki Sloveniji z namenom raziskovati, razvijati ter širiti znanje o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih. Za doseganje namena si je društvo zastavilo naslednje cilje:

  • vzpostaviti odprt dialog med znanstveniki, strokovnjaki in institucijami za razvoj znanja s področja managementa;
  • spodbujati raziskave, izobraževanje in prenos znanja v prakso;
  • zagotavljati ustrezno predstavitev dosežkov raziskav s področja managementa;
  • spodbujati raznolikost uporabljenih raziskovalnih pristopov in raziskovalnih tem;
  • podpirati mlade raziskovalce s področja managementa in povezanih ved, zlasti pri mednarodnem raziskovanju;
  • ugotoviti, katera so zanimiva področja nadaljnjih raziskav na področju managementa, in spodbujati oblikovanje dinamične raziskovalne mreže znanstvenikov in strokovnjakov;
  • skrbeti za visoko kakovost, etično in odgovorno delovanje pri doseganju vseh navedenih ciljev.

Cilje bo društvo uresničevalo z vrsto dejavnosti, med drugim z organiziranjem konferenc in posvetovanj, izdajanjem znanstvene in strokovne literature s področja managementa, izobraževanjem in usposabljanjem ter raziskovalno-razvojno dejavnostjo.

Statut

Statut društva v pdf obliki je mogoče dobiti na spodnji povezavi. Društvo je upravičenec do pridobitve do 1% dohodnine (do konca maja 2021 za 2020).

 SAM – Statut