Program – 17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji

Posvetovanje bo potekalo 11. junija 2021 v virtualni obliki. Povezavo na konferenco boste prejeli po elektronski pošti en teden pred posvetovanjem.

 

9.00 – 9.10 Otvoritev posveta

Melita Balas Rant, predsednica programsko-organizacijskega odbora

Jože Kropivšek, predsednik SAM

 

9.10 – 10.40 Prvi sklop predstavitev

usmerjevalka Melita Balas Rant

Uvodna okrogla miza:

Uroš Mesojedec: ORGANIZACIJSKO PRILAGAJANJE V PODJETJU BIG BANG

Matjaž Pavlinjek: ORGANIZACIJSKO PRILAGAJANJE V SKUPINI ROTO

 

Nataša Potočnik: POBEG IZ ZAKLENJENE SOBE: ORGANIZACIJSKO PRILAGAJANJE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 V PODJETJU ENIGMARIUM

Maša Mihelj: (ORGANIZACIJSKO) PRILAGAJANJE ZAVAROVALNICE TRIGLAV EPIDEMIOLOŠKI SITUACIJI

Matej Jošt, Jože Kropivšek, Leon Oblak, Anton Zupančič, Luka Goropečnik: PRILAGODITVE DELOVANJA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE V ČASU PANDEMIJE

Katja Novak: STANJE NA PODROČJU OHRANJANJA IN KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH PODJETJIH

 

10.40 – 10.50 Odmor

 

10.50 – 11.50 Drugi sklop predstavitev 1. del

usmerjevalka Nina Tomaževič

Melita Balas Rant, Premk Anja: OBVLADOVANJE ORGANIZACIJSKEGA PRILAGAJANJA SLOVENSKIH PODJETIJ NA COVID-19 RAZMERE: ANALIZA Z VIDIKA POLOŽAJA V ORGANIZACIJSKI HIERARHIJI

David Levovnik, Aleksić Darija, Marko Gerbec: PROCESNA VARNOST IN COVID-19: VPLIV UKREPOV ZA ZAJEZITEV PANDEMIJE COVID-19 NA INDUSTRIJSKE OBRATE TER ZAGOTAVLJANJE PROCESNE VARNOSTI

Ajda Merkuž, Katarina Katja Mihelič: USPEVANJE ZAPOSLENIH PRI DELU OD DOMA: VLOGA ZAPOSLENEGA, DRUŽINE IN VODJE

Amadeja Lamovšek, Matej Černe, Darija Aleksić: NAUK COVID-19 ZGODBE: OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST ZA DOSEGANJE OPTIMALNIH REZULTATOV ZAPOSLENIH

 

10.50 – 11.50 Drugi sklop predstavitev 2. del

usmerjevalka Aleša Saša Sitar

Bojana Markovska Klepec, Miha Škerlavaj: INOVIRANJE V ROKAH VODIJ IN ODPORNIH TIMOV: KAKO SLOGI VODENJA IN ODPORNOST TIMOV SPODBUJAJO USPEŠNOST INOVACIJSKEGA PROCESA

Laura Fink: RAZVOJ SPRETNOSTI IN PSIHOLOŠKA VARNOST V PRIMEŽU PANDEMIJE

Ida Albreht: ANALIZA ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI IN IZGORELOSTI ZAPOSLENIH GENERACIJE Y V SLOVENIJI

Simon Januš: VPLIV DELA NA DALJAVO NA RAVEN STRESA IN OBČUTKA IZGORELOSTI PRI ZAPOSLENIH V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 

11.50 – 12.00 Odmor

 

12.00 – 13.00 Tretji sklop predstavitev

Usmerjevalka Polona Šprajc

Luka Eržen, Matej Černe: POMEN RAZNOLIKOSTI IN VKLJUČENOSTI V GLOBALNEM POSLOVNEM OKOLJU – ŠTUDIJA PRIMERA NOVARTIS

Matej Lahovnik: PROTIKRIZNI UKREPI DRŽAVE IN PODJETIJ IN KAJ SMO SE NAUČILI IZ KRIZE

Matej Drašček: NOTRANJA REVIZIJA KOT POMEMBNI IN »NEVIDNI« DELEŽNIK V NOTRANJEM UPRAVLJANJU

Elizabeta Zirnstein, Suzana Sedmak, Klemen Širok: IZZIVI PRI NAPOTOVANJU DELAVCEV V OKVIRU ČEZMEJNEGA OPRAVLJANJA STORITEV V EU  V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

 

13.00 Zaključek posveta

Ugotovitve razprave in program za naslednji posvet

*Avtorji imajo za predstavitev časa 10 minut, po vseh predstavitvah posameznega sklopa bo 20 minut namenjenih razpravi.