Odgovori na: Izrazi s področja skupinskega / ekipnega dela

SAM Klepetalnica Izrazi s področja skupinskega / ekipnega dela Odgovori na: Izrazi s področja skupinskega / ekipnega dela

#610

Miran Mihelčič
Član

Izrazje glede skupin in ekip

K 2: Preglednica pod zap. št. 7, Priporočeni slovenski izrazi, bi besedo »samoupravna« v stolpcu »Priporočeni slovenski izrazi« nadomestil s »samoravnalna«, saj sicer vnašamo zmedo glede razlik med upravljanjem in ravnateljevanjem.

K 3: Opredelitve: Ekipa, zadnji stavek: besedo »kriterijih« bi nadomestil z besedo »sodilih«.

K 3: Opredelitve: Delovna skupina – oddelek, bi nadomestil besede » ….je skupina, kjer se člani srečujejo prvenstveno …« z besedami » ….je skupina, kjer člani sodelujejo prvenstveno …«.

K 3: Opredelitve: Funkcijska ekipa, bi besede »iz ravnatelja in zaposlencev iz njegovega oddelka« nadomestil z besedami »iz ravnatelja in zaposlencev iz funkcijsko opredeljenega oddelka ravnatelja«.

K 3: Opredelitve: Samouravnajoča ekipa, naj bi se oklepaj glasil: (ali pa se vloge ravnatelja in drugih članov izmenjujejo) .

K 4: Utemeljitve, prva alineja, predlagam, da se glasi: povečajo tako svojo moč kot moč te oblike sodelovanja.

K 4: Utemeljitve; Preglednica (potrebno jo je poimenovati): v stolpcu ekipa, 3. vrstica, naj se besedilo glasi: obstaja tudi poseben namen … .

K 4: Utemeljitve, zadnja vrstica, del pred oklepajem naj se glasi: »in vodi v slabitev združbe«.

K 5: Predlogi raziskav; doda naj se kot nova 2. alineja: značilnosti razmerij ob preraščanju skupine (na izbranem področju) v ekipo.

Ljubljana, 7. 2. 2012 Miran Mihelčič