Odgovori na: Enotirni in dvotirni model upravljanja

#594

Rudi Rozman
Član

Podrobnejša razprava o razlikovanju med družbo (Unternehmung, company) in podjetjem (Betrieb, firm) je smiselna in pomembna. Medtem ko pravniki govorijo predvsem o družbi (saj je ta družbenoekonomsko določena), ekonomisti, poslovneži, organizatorji govorijo o obojem in uporabljajo izraz podjetje. Menim, da je razlikovanje povezano tudi z razlikovanjem med gospodarjenejm in poslovanjem, o čemer je več govora v razpravah o načelih/merah uspešnosti. Da je razlikovanje nejasno tudi drugje, se vidi že iz “Theory of Firm”, kjer gre dejansko za vedenje družbe (ne podjetja – obrata) v samoupravnem gospodarstvu, podobno kot gre za teorijo družbe v kapitalističnem gospodarstvu, kar obravnava mikroekonomika.

Nisem povsem prepričan, da gre v primeru izraza enterprise za prevajanje s “podjetjem” in ne “družbo”. Enterprise poudarja podjem, tveganje, iskanje uspešnosti. Sam bi besedo entreprise bolj enačil z družbo – company ali pa splošnim poimenovanjem, ki vključuje vse vrste družb.

Se strinjam, da bi morali razmisliti o razumevanju usmerjanja. Sam sem doslej enačil usmerjanje s planiranjem in govoril o usmerjanju – planiranju in kontroli. Morda bi moral v usmerjanje vključiti tako planiranje kot kontrolo, saj usmerjevalni odbor dejansko opravlja obe funkciji. Usmerjanje bi bilo tako ustrezno uravnavanju oziroma upravljanju (in ravnateljevanju).

Rudi Rozman