Odgovori na: Ali nadzorni sveti nadzirajo le uspešnost poslovanja ali tudi usmerjevalne odločitve?

SAM Klepetalnica Obravnava aktualnih področij managementa in organizacije Ali nadzorni sveti nadzirajo le uspešnost poslovanja ali tudi usmerjevalne odločitve? Odgovori na: Ali nadzorni sveti nadzirajo le uspešnost poslovanja ali tudi usmerjevalne odločitve?

#590

Miran Mihelčič
Član

Ali nadzorni sveti nadzirajo ..

Logično je strinjati se s tem, da je nadziranje smiselno predvsem ob dobrem načrtovanju, torej ob obstoju različnih oblik načrtov, predvsem (poslovne) politike, programov, predračunov itn. Če naj torej nadzorni sveti delujejo pri nadzoru smiselne vsebine poslovanja, potem se morajo opredeljevati do načrtov, ki jih v presojo ponudi uprava. Dolžnost članov nadzornih svetov je, da podajo pripombe, če se jim zdijo vsebine načrtov sporne ali nestvarne, saj bi bilo ob slabih načrtih zgolj naknadno ugotavljanje »kako voz pelje navzdol«, nekorektno tako do uprave kot do družbe (lastnikov) kot celote. To pa ne pomeni, da morajo načrtom uprave dati obvezno podporo, saj lahko vidijo v načrtih tudi manjše pasti, zaradi katerih bi kazalo te načrte spremeniti, a za njihovo vsebino vendarle odgovarja uprava. Zato je fraza »so se seznanili z načrti« običajen učinek razprave o njih na seji nadzornega sveta.

Pri uresničevanju načrtov so člani nadzornih svetov dolžni opozarjati na odstopanja od trendov, ki so zapisani v neodklonjenem načrtu uprave, ter lahko dajejo nasvete, kako bi moralo v skladu z načrti poslovanje potekati. Če je v načrtu npr. zapisano, da bo prišlo do povečanja zadolžitve za določen znesek, bi prekoračitev tega zneska morala člane nadzornega sveta nujno spodbuditi k pretehtanju resnosti tega podatka, soglašanju z njim ali pa k predlogu o zamenjavi uprave.

Ne bi smelo biti dvoma, da so v nadzornem svetu tako predstavniki kapitala kot dela dolžni težiti k čim višjemu znesku dodane vrednosti. Sama delitev le te pa je lahko manj sporna, če se je družba odločila za udeležbo zaposlencev v dobičku, če to izidi poslovanja upravičujejo.

Miran Mihelčič