Odgovori na: Vizija – podjetja, poslovnih funkcij, poslovnih enot, projektov itd.

SAM Klepetalnica Obravnava aktualnih področij managementa in organizacije Vizija – podjetja, poslovnih funkcij, poslovnih enot, projektov itd. Odgovori na: Vizija – podjetja, poslovnih funkcij, poslovnih enot, projektov itd.

#580

Adriana Rejc Buhovac
Član

Vizijo lahko razumemo v povezavi skorajda s komerkoli ali čemerkoli. Tako ima lahko posameznik (-ica) vizijo o svoji življenjski poti (‘Kaj bom dosegel pri štiridesetih?’), podjetnik vizijo o svojem podjetju v določenem ciljnem letu ali pa vodja poslovne funkcije vizijo o svojem oddelku v ciljnem letu (seveda skladno z vizijo podjetja, v katerem je ta enota). Vizijo razumem kot (čim bolj jasno) predstavo o nečem (nekom) v ciljnem letu v daljši prihodnosti, to je običajno čez pet let ali več, ki nam pomaga oblikovati (strateške) cilje kot mejnike znotraj tega obdobja. Do ciljev pa pridemo s strategijo (potjo do ciljev). Za ljudi (kot žive organizme) ali združbe ljudi, ki imajo trajen namen (podjetja, poslovne funkcije s trajno vlogo v poslovnem procesu) je vizija zato pomembno orodje za spodbujanje in usklajevanje interesov.

Ali lahko govorimo o viziji projektov? Tu imam zadržek. Projekt ima nek namen (zakaj?) in enega ali več ciljev (kaj?). Ko je oboje doseženo, je projekt zaključen. Projekt ni trajen, ima začetek in konec. Viziji zato tu ne vidim pravega mesta.

Adriana Rejc Buhovac