MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN THE DIGITAL SOCIETY

Poročilo

 

Društvo Slovenska akademija za management je skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani v četrtek, 14. in petek, 15. junija 2018, organiziralo 5. mednarodno konferenco o managementu in organizaciji na temo »MANAGEMENT AND ORGANIZATION IN THE DIGITAL SOCIETY«. Konferenca je potekala v Hotelu Brdo na Brdu pri Kranju. Konference se je udeležilo 30 udeležencev iz različnih univerz in fakultet iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Norveške, Italije, Madžarske, Albanije, in Nizozemske ter iz nekaterih slovenskih podjetij.

V četrtek, 14. junija so udeležence konference z uvodnimi besedami nagovorili prof. dr. Tomaž Čater, predsednik Društva slovenska akademija za management, doc. dr. Aleša Saša Sitar predsednica organizacijskega odbora konference in prof. dr. Matej Černe predsednik programskega odbora konference. Sledila je predstavitev prvega uvodničarja prof. dr. Christiana Fieselerja, z BI Norwegian Business School, ki je predstavil svoj pogled na glavne izzive, ki jih za management in organizacijo predstavlja digitalizacija in umetna inteligenca. V petek, 15. junija pa je izkušnje z vpeljevanjem digitalizacije v prakso predstavila druga uvodničarka gospa Mateja Lavrič iz Kolektorja, ki v podjetju vodi korporativni sklad Kolektor Ventures, d.o.o. in proces digitalne preobrazbe.

Na konferenci je bilo predstavljenih 17 prispevkov, ki so bili razporejeni v šest sekcij. Sekcije so vodili prof. dr. Matej Černe, prof. dr. Sut I Wong, prof. dr. Petar Vrgović, doc. dr. Aleša Saša Sitar in doc. dr. Melita Balas Rant. Med udeleženci je ves čas konference potekala živahna diskusija o izzivih na področju managementa in organizacije v dobi digitalizacije. Konferenca se je zaključila 15. junija 2018 v prijetnem vzdušju, z zaključnimi besedami prof. dr. Mateja Černeta in doc. dr. Aleše Saše Sitar, z razpravo o načrtih za prihodnjo mednarodno konferenco SAM 2020.

V okviru angleških spletni strani Društva SAM si lahko ogledate podrobnejše poročilo, povzetke vseh predstavljenih prispevkov, v foto galeriji z dogodka pa je na ogled tudi nekaj utrinkov s konference.