DRUŠTVO SLOVENSKA AKADEMIJA ZA MANAGEMENT,
EKONOMSKA FAKULTETA, UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE, UNIVERZA V MARIBORU,
FAKULTETA ZA MANAGEMENT, UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 

Spoštovana udeleženka/udeleženec,

V času epidemije Covid-19 se gospodarske, javne, vladne in nevladne združbe soočajo z novimi okoliščinami delovanja, ki zahtevajo hitro odločanje managementa in učinkovito organizacijsko prilagajanje. Zahteve, interesi in pričakovanja deležnikov se hitro spreminjajo predvsem v smeri zaostrovanja. Na eni strani je management postavljen pred izzive izpolnjevanja spreminjajočih se ukrepov ob epidemiji s strani regulatorjev, na drugi strani je stisnjen v primež trga, poleg tega pa se porajajo še novi izzivi pri organiziranju in ravnanju zaposlenih. Posledično so združbe prisiljene v korenito organizacijsko prilagajanje. Te prilagoditve zahtevajo spremembe v planiranju, organizaciji, vodenju, kontroli zaposlenih. Razvijajo se nove oblike organizacije dela zaposlenih. Organizacijsko prilagajanje močno vpliva na motivacijo, odnose med zaposlenimi, komunikacijo, vodenje, procese odločanja, zadovoljstvo pri delu, pripadnost zaposlenih, zavzetost za delo ipd. Posledice ukrepov zaradi epidemije virusa Covid-19 se mnogotere – pojavljajo se na ravni zaposlenih, na ravni oddelkov, na ravni združb in širše družbe. Posledice so tako negativne kot pozitive, saj vsako obdobje spreminjanja predstavlja tudi obdobje priložnosti za organizacijski razvoj, inovacije in napredek.

Organizacijsko prilagajanje in management v času epidemije COVID-19 je tema 17. znanstvenega posvetovanja o managementu in organizaciji, ki ga Društvo slovenska akademija za management organizira v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za management Univerze na Primorskem in bo potekalo 11. junija 2021 preko spleta. Uvod v temo bosta s predstavitvijo svojih izkušenj z organizacijskim prilagajanjem v teh negotovih časih podala  g. Uroš Mesojedec, direktor podjetja Big Bang in g. Matjaž Pavlinjek, direktor skupine Roto. Uvodničarju se zahvaljujemo za sodelovanje na posvetovanju.

Na posvetovanj bo predstavljenih šestnajst vsebinsko raznolikih prispevkov, ki temo posvetovanja obravnavajo z različnih vidikov. Med drugim se bodo avtorji dotaknili naslednjih tem: delo od doma, oblikovanje delovnih mest, stres in izgorelost, postherojsko vodenje, odpornost timov, čustvena inteligentnost, psihološka varnost, duševno zdravje zaposlenih, organizacijsko prilagajanje, procesna varnost, ukrepi vlade, vloga notranje revizije, napotitve delavcev v tujino in konkretne izkušnje podjetij.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posvetovanja in se nam pridružite v razpravah, kjer bomo izmenjali poglede in skupaj prispevali k izboljšanju praks.

Vabilo na 17. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji

 

Zbornik razširjenih povzetkov – ORGANIZACIJSKO PRILAGAJANJE IN MANAGEMENT V ČASU EPIDEMIJE COVID-19.

V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate na e-naslov alesa-sasa.sitar@ef.uni-lj.si

Nasvidenje na posvetovanju!

Programsko-organizacijski odbor:

doc. dr. Melita Balas Rant, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (predsednica),

doc. dr. Darija Aleksić, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

doc. dr. Lidija Breznik, Zavarovalnica Triglav, d. d.,

doc. dr. Dubravka Celinšek, viš. pred., Fakulteta za management, Univerza na Primorskem,

Rebeka Koncilja Žgalin, spec., Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

doc. dr. Jože Kropivšek, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani,

izr. prof. dr. Zlatko Nedelko, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru,

doc. dr. Aleša Saša Sitar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

izr. prof. dr. Aljaž Stare, DOBA fakulteta,

izr. prof. dr. Polona Šprajc, Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru,

prof. dr. Borut Rusjan, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani,

doc. dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani.