Izzivi managementu / Management Challenges

Na voljo vam je zadnja številka revije Izzivi Managementu.

 

Delite objavo: