A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Work-station or work post

Priporočen slovenski izraz:

delovno mesto

Opredelitev:

Delovno mesto je v teoriji organizacije opredeljeno s tremi določili: nosilcem določene smeri in ravni izobrazbe, delovnimi sredstvi in prostorom.