A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Work package

Priporočen slovenski izraz:

sklop aktivnosti istega stroškovnega mesta, sklop aktivnosti iste organizacijske skupine

Dopustni slovenski prevod:

sveženj povezanih nalog, paket povezanih nalog

Opredelitev:

Sklop aktivnosti iste organizacijske enote (istega stroškovnega mesta) sestavljajo aktivnosti, ki jih opravljajo njeni člani, po navadi ob isti odgovorni osebi za te aktivnosti.

Uporaba v stavku:

Primer 1: Uporaba 1

Primer 2: Uporaba 2

Povezani pojmi

1. Basic salary of employee | Osnovna plača zaposlenca

Mesečna osnovna plača zaposlencev. Ta v Sloveniji v gospodarstvu izhaja iz določb panožne kolektivne pogodbe, v javnem sektorju pa na osnovi enotne lestvice plač, in pripada zaposlencu, kadar dosega pričakovane (načrtovane) delovne učinke, dela poln delovni čas in izvaja delo (opravila) v normalnih delovnih razmerah.