A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Vorstand (izraz, vzet iz nemškega jezika)

Priporočen slovenski izraz:

uprava, ravnateljstvo

Dopustni slovenski prevod:

predstojništvo

Opredelitev:

Uprava ali ravnateljstvo je upravljalno-ravnateljevalni organ, ki v svojem upravljavskem delu usmerja poslovanje podjetja, v ravnateljevalnem delu pa predlaga strateške odločitve in predstavlja vrhovni ravnateljevalni organ, odgovoren tudi za taktično in operativno odločanje.