A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Virtual project

Priporočen slovenski izraz:

virtualni projekt, navidezni projekt

Opredelitev:

Virtualni projekt je projekt, v katerem se sodelujoči ne srečujejo fizično, temveč medsebojno komunicirajo s pomočjo sodobnih komunikacijskih tehnologij.