A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Value added

Priporočen slovenski izraz:

dodana vrednost

Opredelitev:

Dodana vrednost je presežek prihodkov nad odhodki, povezanimi s stroški materiala, stroški storitev in stroški amortizacije.