A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Upwardcoaching

Priporočen slovenski izraz:

treniranje nadrejenih s strani podrejenih

Dopustni slovenski prevod:

svetovanje nadrejenim s strani podrejenih; vplivanje na nadrejene v procesu treniranja

Opredelitev:

Treniranje nadrejenih s strani podrejenih (upward coaching) je usmerjanje delovanja nadrejenih, zlasti če so ti novinci in je med njimi in sledilci dobro razvito organizacijsko razmerje. Pogosto je to svetovanje v tehničnih in ne ravnateljevalnih zadevah.