A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Trainer

Priporočen slovenski izraz:

usposobljevalec, strokovno spopolnjevanje/izpolnjevanje

Dopustni slovenski prevod:

inštruktor

Opredelitev:

Usposobljevalec, inštruktor (trainer) izvaja učenje in razvijanje sposobnosti (predvsem v tehničnem smislu) izvajalcev.