A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Team

Priporočen slovenski izraz:

ekipa

Dopustni slovenski prevod:

moštvo, tim

Opredelitev:

Ekipa je skupina sodelujočih pri skupnem delu, ki zahteva intenzivno sodelovanje članov, poveča moč (sposobnosti) članov ekipe in ustvarja pozitivno sinergijo. Sestavljena je iz majhnega števila ljudi (praviloma do 12) z dopolnjujočimi veščinami, ki si prizadevajo za skupni cilj ob skupaj sprejetih sodilih učinkovitosti in kakovosti s skupnim pristopom, za kar se čutijo vsi člani vzajemno odgovorni.