A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Task(s) assignment

Priporočen slovenski izraz:

dodelitev nalog (nekomu v določenem obdobju) v izvedbo

Dopustni slovenski prevod:

program dela

Opredelitev:

Spisek nalog, ki jih mora opraviti zaposlenec v določenem obdobju, imenujemo njegov program dela, ki naj bi bil v dobro organizirani združbi povezan z dogovorom o učinkih oziroma izidih.