A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Task force

Priporočen slovenski izraz:

skupina za posebne naloge

Dopustni slovenski prevod:

ekipa za posebne naloge

Opredelitev:

Skupina za posebne naloge je začasna organizacijska oblika, vzpostavljena za to, da bi opravila posebno, natančno določeno in zapleteno nalogo, katere izvršitev običajno zahteva sodelovanje članov večjega števila različnih stalnih organizacijskih enot.