A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Supervisory board

Priporočen slovenski izraz:

nadzorni svet

Opredelitev:

Nadzorni svet je prevod nemškega upravljavskega organa »Aufsichtsrat«. Nadzorni svet je upravljavski organ, ki nadzira delo ravnateljstva z vidika uspešnosti poslovanja. Člani so predstavniki predvsem lastnikov in zaposlencev. Angleško govoreči svet govori o »supervisory board«, ki ga primerjajo z enotirnim »board of directors«, kar vsebinsko povsem ne ustreza, saj »board of directors« nima le nadzorne, marveč predvsem usmerjevalno vlogo.