A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Supervision

Priporočen slovenski izraz:

nadzorovanje

Dopustni slovenski prevod:

kontroliranje

Opredelitev:

Delovanje, v katerem njegovi nosilci preverjajo, ali nadzorovane osebe opravljajo svoje naloge v skladu s prejetimi navodili.