A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Superleadership

Priporočen slovenski izraz:

spodbujanje lastnega vodenja pri sodelavcih

Dopustni slovenski prevod:

supervodenje, spodbujanje sodelavcev k samostojnosti pri delu

Opredelitev:

Spodbujanje samostojnega vodenja (superleadership) je vodenje, ki si prizadeva, da bodo podrejeni ustrezno vodili sami sebe. Je usmerjanje k zaupanju vase v procesu odločanja in k večji samostojnosti pri delu.