A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Superleader

Priporočen slovenski izraz:

vodja, ki spodbuja samostojno vodenje pri podrejenih

Dopustni slovenski prevod:

izjemen vodja, vodja, ki spodbuja samostojno delo sodelavcev

Opredelitev:

Vodja, ki spodbuja samostojno vodenje pri podrejenih (superleader) ali samo-vodenje spodbuja samozaupanje, prepričuje podrejene, da imajo vse zmožnosti, da vplivajo na svoje delo in uspešno delujejo.